Op 12 juni was er een gespreksavond over het voorkeursalternatief voor een nieuwe loop van de Mark en de bestemmingsplanprocedure die daaraan vast zit. De avond vond plaats in Dorpshuis de Leeuwerik in Galder. Na korte inleidingen door Jettie Rattink (Vereniging Markdal), Ad Neele (gemeente Breda) en Daniël Coenen (waterschap Brabantse Delta) gaven de vrijwilligers van de vereniging en de medewerkers van de gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta en de provincie nadere informatie bij verschillende uitlegtafels. Van deze avond is ook een verslag gemaakt.

De vereniging heeft het conceptontwerp bestemmingsplan op 22 mei aangeboden aan de colleges van B en W van de gemeenten Alphen-Chaam en Breda. Dit bestaat uit een toelichting en regels, een verbeelding deel Alphen-Chaam, een verbeelding deel Breda en een  staat van bedrijfsactiviteiten.

Op 12 juni is het conceptontwerp bestemmingsplan behandeld in het college van de gemeente Breda, en op 13 juni in het college van de gemeente Alphen-Chaam. Daarop is in principe positief gereageerd. Er zijn wel enkele inhoudelijke vragen gesteld die nog beantwoord moeten worden. Daarop is besloten die openstaande punten eerste te onderzoeken en aan te vullen. Naar verwachting zullen de colleges het conceptontwerp bestemmingsplan in de tweede week van augustus vrijgeven voor consultatie en inspraak. Zodra hierover informatie beschikbaar is, leest u dat op onze website.

Na de vrijgave van het plan gaat de consultatiefase van 6 weken in. Met de inbreng van belanghebbenden wordt het conceptontwerp bestemmingsplan vervolgens verbeterd. Dit leidt tot een ontwerp bestemmingsplan. Na vrijgave van het ontwerp bestemmingsplan volgt de zienswijzenfase, van weer 6 weken. Dan kunnen zienswijzen ingediend worden. In de procedurefolder vindt u de verschillende stappen die doorlopen worden voor de schop de grond in kan.

De informatie van 12 juni op een rijtje:

U kunt natuurlijk contact met ons opnemen als u nog vragen  hebt.