Deprecated: Required parameter $atts follows optional parameter $defaults in /var/www/vhosts/verenigingmarkdal.nl/staging.verenigingmarkdal.nl/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/medialist.php on line 23
Agenda - Vereniging Markdal

Agenda

Ledenvergadering

SAVE THE DATE: maandagavond 20 mei

Anders dan u gewend bent is de ledenvergadering nu in mei in plaats van september – 20 mei is er een ledenvergadering van de vereniging Markdal, duurzaam en vitaal.

Sinds het voorjaar van 2013 bestaat de vereniging en ook de gelijknamige stichting. Inmiddels zijn we 6 jaar verder en lijkt het goed, de wijze waarop we binnen de vereniging een en ander georganiseerd hebben aan te passen. Daarnaast krijgt ook het werk in de stichting een veelzijdiger karakter en komt er een stichting bij (Markhoeve). De afstemming tussen vereniging en stichtingen verandert, evenals de personele invulling van betrokken besturen.

We willen u voorleggen welke kant we op zouden kunnen gaan. Daarna kunnen we dat dan de komende maanden concretiseren.
De stukken waarin we uiteenzetten wat we beogen zullen u tijdig bereiken.

Daarnaast willen we u die avond ook bijpraten over de stand van zaken van het proces in het Markdal. U meenemen in de resultaten. De opbrengst van de wijze waarop we de afgelopen jaren met heel veel betrokkenen hebben gewerkt. We kunnen ons voorstellen dat er onder de leden diverse vragen leven zowel over die resultaten als over het commentaar daarop zoals o.a. verwoord in reacties op het bestemmingsplan. Het lijkt ons goed om daarover, met ondersteuning van een externe gespreksleider, een open gesprek aan te gaan.

Het is bovendien een goed moment om op een logischer tijdstip het jaarverslag en het financiële jaaroverzicht van de vereniging te bespreken. Deze stukken zullen u eveneens tijdig bereiken.

De definitieve agenda met bijbehorende stukken komt zoals aangegeven een week van te voren.

We hopen u allen te zien op 20 mei ‘s avonds in de Leeuwerik.