Deprecated: Required parameter $atts follows optional parameter $defaults in /var/www/vhosts/verenigingmarkdal.nl/staging.verenigingmarkdal.nl/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/medialist.php on line 23
Over ons - Vereniging Markdal

Over Ons

Wij, bewoners van het Markdal en betrokkenen bij het Markdal, hebben samen de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal opgericht. Wij willen dat het Markdal een mooi, groen, levendig en innovatief gebied wordt, een gebied met toekomst voor natuur en bewoners.

Werkwijze

Schetssessie in Strijbeek

In het Markdal werken wij van binnenuit, dat wil zeggen: vanuit de bewoners en vanuit de waarden van het gebied. Werken van binnenuit is iets anders dan werken van onderop. De term ‘van onderop’ gaat uit van een hiërarchie in verhoudingen, dat is hier niet het geval. Er is een gelijk speelveld tussen bewoners, overheden en andere betrokken instanties. Dat betekent dat de bewoners van het gebied zelf bedenken hoe het gebied eruit gaat zien, hoe ze dit gaan realiseren, financieren, gebruiken en beheren. Participatie is vanzelfsprekend, want het komt vanuit de bewoners.

Werken van binnenuit betekent ook dat de waarden van het gebied zelf voorop staan bij de ontwikkeling naar meer duurzaamheid en vitaliteit. De kwaliteiten van het gebied zijn het uitgangspunt.

Om de plannen te realiseren zoeken de bewoners de bestuurlijke instanties op, in plaats van andersom. Wij werken dus ook andersom.

De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal beheert het proces. Wij werken samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Breda en Alphen-Chaam en het waterschap Brabantse Delta. Zij ondersteunen ons en zijn bestuurlijk verantwoordelijk.

Wil je meer weten over de unieke werkwijze?

Ontstaan

Overeenkomst tussen Vereniging Markdal en Provincie Noord-Brabant

Het begon allemaal in 2011, met een avond over de toekomst van het Markdal, georganiseerd door vertegenwoordigers van vijf natuurverenigingen. Lokale en provinciale politici van alle partijen ondersteunden het idee om het Markdal verder te ontwikkelen tot een gebied waar  water- en natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden (KRW en EHS – nu NNB), maar waar ook rekening gehouden wordt met economie en leefbaarheid.

Dit leidde tot de oprichting van een platform, Platform Markdal duurzaam en vitaal. Gezamenlijk hebben wij vervolgens onze ideeën op papier gezet in het uitvoeringsprogramma Markdal.

Gedeputeerde Johan van den Hout ondertekende dit plan op 6 november 2013 uit naam van de Provincie Noord-Brabant. Andere belangrijke partners waren waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Breda en Alphen-Chaam. Daarmee kwam ruim € 11 miljoen beschikbaar voor het herinrichtingsproces van het Markdal. Daarnaast hebben wij ook op andere manieren financiële ondersteuning aangevraagd.

Om ook wettelijk een rechtspersoon te zijn hebben wij in 2013 een Vereniging Markdal duurzaam en vitaal, en een Stichting Markdal duurzaam en vitaal in het leven geroepen. De vereniging houdt zich bezig met de aansturing, de stichting is risicodragend en houdt zich bezig met de uitvoering.

Organisatie

Algemene Ledenvergadering

De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal heeft > 150 leden en draait volledig op de inzet van onbetaalde medewerkers. Deze zetten zich gezamenlijk elk jaar meer dan 6000 uur in voor overleg met belangengroepen en overheden, het organiseren van bijeenkomsten voor bewoners, het ontwikkelen van beleid, het schrijven van ‘richtingwijzers’ en het uitwisselen van informatie.

Belangrijk in de vereniging is het Algemeen Beraad dat in grote lijnen de koers uitzet. Het Algemeen Beraad bestaat uit ongeveer 18 personen die zoveel mogelijk verschillende belangen en expertises vertegenwoordigen. Iedereen is echter op persoonlijke titel lid van het Algemeen Beraad.

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het Dagelijks Bestuur dat bestaat uit 4 personen uit het Algemeen Beraad. Het Dagelijks Bestuur waarborgt en coördineert de dagelijkse gang van zaken en houdt zich bezig met bestuurlijk overleg.

Voor specifieke thema’s of aandachtsgebieden die belangrijk zijn in het Markdal, zoals bijvoorbeeld water en natuur, landbouw, de A58, Strijbeek, recreatie en beheer, bestaan aparte werkgroepen. In de werkgroepen werken direct belanghebbenden uit de omgeving de thema’s en aandachtsgebieden inhoudelijk verder uit. Elke werkgroep wordt gecoördineerd door één van de leden van het Algemeen Beraad.

Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering. Dat proces wordt binnen de stichting gecoördineerd en begeleid door een procesmanager. De procesmanager stuurt een team van medewerkers aan die onder andere afkomstig zijn van de provincie en het waterschap.