Deprecated: Required parameter $atts follows optional parameter $defaults in /var/www/vhosts/verenigingmarkdal.nl/staging.verenigingmarkdal.nl/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/medialist.php on line 23
Met wie werkt de Vereniging Markdal samen? - Vereniging Markdal

Met wie werkt de Vereniging Markdal samen?

 In

De Vereniging Markdal werkt samen met iedereen die betrokken is in het Markdal. Dat zijn overheden, grondbezitters, bewoners en belangengroepen.

Wat de overheden betreft heeft de Vereniging Markdal een samenwerkingsovereenkomst getekend met waterschap Brabantse Delta. Daarnaast werkt de vereniging intensief samen met de gemeenten Alphen-Chaam en Breda en de provincie Noord-Brabant om gezamenlijke doelen te bereiken.

Particuliere grondbezitters, zowel agrariërs als niet-agrariërs zijn voor ons belangrijk en bepalend in de beschikbaarheid van gronden en de mogelijkheden voor natuurbeheer. Zij spelen een belangrijke rol als het gaat om ‘werken van binnenuit’. Dat geldt ook voor bewoners en recreanten in het gebied.

Daarnaast stemmen we ons werk ook af met de drie terreinbeherende organisaties Staatbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap en belangenorganisaties zoals natuur- en milieuverenigingen en cultuurhistorische verenigingen.

Recent Posts