Deprecated: Required parameter $atts follows optional parameter $defaults in /var/www/vhosts/verenigingmarkdal.nl/staging.verenigingmarkdal.nl/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/medialist.php on line 23
Wat is er zo speciaal aan de werkwijze van de Vereniging Markdal? - Vereniging Markdal

Wat is er zo speciaal aan de werkwijze van de Vereniging Markdal?

 In

De Vereniging Markdal werkt van binnenuit, op een gelijk speelveld, integraal en gelijktijdelijk.

Deze werkwijze is heel bijzonder omdat meestal overheden de regie hebben in dit soort ontwikkelingen en niet verenigingen van bewoners en betrokkenen. In het Markdal stellen bewoners en betrokkenen samen plannen op en voeren zij deze samen uit. Dit gebeurt uiteraard wel in samenwerking met betrokken instanties, maar op een ‘gelijk speelveld’, niet in een hiërarchische structuur. Vandaar dat wij onze werkwijze niet ‘bottom up’ noemen, maar werken ‘van binnenuit’, want er is geen ‘bottom’ en er is geen ‘up’.

De Vereniging Markdal heeft weliswaar een opdracht om natuur te realiseren, maar dat betekent dat er niet eenzijdig naar natuur gekeken wordt. Leefbaarheid en een sociale en economische toekomst zijn voorwaarden om op vrijwillige basis mee te werken aan natuurontwikkeling. Wij dienen dus meer doelen dan alleen natuurdoelen.

Tenslotte werken wij ook zoveel mogelijk ‘gelijktijdelijk’. Het blijkt in dit proces dat ontwikkelingen weer andere ontwikkelingen op gang brengen. Als iemand grond verkoopt of als iemands plannen tóch mogelijk blijken, dan werkt dit als een katalysator. Anderen in het gebied zien dan ook meer mogelijkheden en kansen. Door hier rekening mee te houden is er veel meer mogelijk. Het geheel wordt dan meer dan de som der delen. Dat betekent dat wij streven naar een zo flexibel mogelijke werkwijze, waarin ruimte blijft voor onvoorziene ontwikkelingen die goed zijn voor het hele gebied. We volgen dus, waar mogelijk, geen individuele stap-voor-stap-procedures, maar proberen zoveel mogelijk tegelijk te doen. Bestemmingsplannen bijvoorbeeld worden goedkoper en beter als een aantal bewoners deze gelijktijdig laten uitvoeren.

Recent Posts