Deprecated: Required parameter $atts follows optional parameter $defaults in /var/www/vhosts/verenigingmarkdal.nl/staging.verenigingmarkdal.nl/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/medialist.php on line 23
Wat is het verschil tussen Vereniging Markdal en Stichting Markdal? - Vereniging Markdal

Wat is het verschil tussen Vereniging Markdal en Stichting Markdal?

 In

De Vereniging Markdal is sturend en richtinggevend aan de ontwikkelingen in het Markdal. De Vereniging Markdal bestaat uit bewoners en betrokkenen in het gebied. Zij worden vertegenwoordigd door een Algemeen Beraad van ongeveer 17 vrijwilligers met verschillende invalshoeken en achtergronden. Dagelijkse beslissingen worden genomen door een Dagelijks Bestuur. Thematische en specialistische inbreng wordt gegeven door themawerkgroepen met een coördinator vanuit het Algemeen Beraad.

Het Dagelijks Bestuur staat ook aan het hoofd van de Stichting Markdal. De Stichting Markdal is risicodragend, omdat bij een vereniging de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dat zou in dit geval een te zware last zijn. De Stichting Markdal is verantwoordelijk voor de uitvoering. Ze wordt via het Dagelijks Bestuur aangestuurd door het Algemeen Beraad. De Stichting heeft twee betaalde krachten.

Recent Posts