Deprecated: Required parameter $atts follows optional parameter $defaults in /var/www/vhosts/verenigingmarkdal.nl/staging.verenigingmarkdal.nl/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/medialist.php on line 23
Hoe is de Vereniging Markdal ontstaan? - Vereniging Markdal

Hoe is de Vereniging Markdal ontstaan?

 In

De Vereniging Markdal is in 2013 opgericht. De kiem van de oprichting lag in 2011. In 2011 organiseerden vertegenwoordigers van vijf natuurverenigingen een avond over de toekomst van het Markdal. Lokale en provinciale politici van alle partijen ondersteunden op deze avond het idee om het Markdal verder te ontwikkelen tot een gebied waar water- en natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden (KRW en EHS), maar waar ook rekening gehouden wordt met economie en leefbaarheid.

Dit leidde tot de oprichting van een platform, Platform Markdal duurzaam en vitaal. Gezamenlijk hebben wij vervolgens onze ideeën op papier gezet in een plan van aanpak, het Uitvoeringsprogramma Markdal. Dit werd positief ontvangen en werd op 6 november 2013 ondertekend door gedeputeerde Johan van den Hout uit naam van de Provincie Noord-Brabant. Daarmee kwam ruim € 11 miljoen beschikbaar voor het herinrichtingsproces. Daarnaast hebben wij ook op andere manieren financiële ondersteuning aangevraagd.

In verband met de financiën was een rechtsgeldige organisatie noodzakelijk. Daarom is uit het platform een de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal (de sturende organisatie) en de Stichting Markdal duurzaam en vitaal (de uitvoerende organisatie) ontstaan.

Recent Posts