Hoofdzaken algemeen beraad 24 januari 2018: Vanwege de urgentie om bijtijds de beantwoording van eerdere suggesties, de ontwerp Bestemmingspannen, de toelichting, de NNB begrenzing en de [...]