Deprecated: Required parameter $atts follows optional parameter $defaults in /var/www/vhosts/verenigingmarkdal.nl/staging.verenigingmarkdal.nl/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/medialist.php on line 23
Verslag Algemene Ledenvergadering 24 september - Vereniging Markdal

Op 24 september vond de 6e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Markdal plaats in Dorpshuis de Leeuwerik in Galder.

In de ALV lichtte voorzitter Jettie Rattink het beleid en de ontwikkelingen van het afgelopen jaar toe. Het proces vraagt van iedereen veel geduld maar de uitvoeringsfase komt toch dichterbij. Vice-voorzitter Sjef Langeveld ging in op de ontwikkelingen rond de verbreding van de A58. Een duurzame kruising met de Mark is essentieel, de daarvoor gewenste verdiepte ligging is na veel overleg nu wel in een overzichtsmatrix met alternatieven terecht gekomen. Penningmeester Jan Roovers lichtte vervolgens de financiële situatie toe.

Na de ALV gaf Marcel van Miert, procesmanager van de Stichting Markdal, een toelichting op het werk in het Markdal en de stand van zaken. Daarna gaf professor Jan Willem Erisman, directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut een lezing over de toekomst van de landbouw in Nederland.

De presentaties en het conceptverslag van de ALV vind je hieronder:

Presentatie Jettie Rattink: wat is er gebeurd en waar staan we nu?

Presentatie Marcel van Miert: werken in het Markdal

Presentatie Jan Willem Erisman: een visie op de toekomstige landbouw in Nederland

Conceptverslag van de ALV 2018