Op maandag 18 september 2017 is er een Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Markdal en aansluitend een lezing over Voedsel in het Markdal. Inloop om 19u30, start 20u00 tot 22u00 in Huize de Donk, Slotlaan 15, Ulvenhout. Leden, maar ook belangstellenden en vrijwilligers zijn van harte welkom.

De avond begint met een korte formele Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Markdal waarin het gevoerde beleid en de jaarverslagen door voorzitter Jettie Rattink voorgelegd worden aan de leden. Procesmanager Marcel van Miert schetst vervolgens de plannen voor een vrij stromende meanderende Mark. Een bestemmingsplanprocedure maakt onderdeel uit van de plannen. De gemeenten Alphen-Chaam en Breda zijn inmiddels begonnen aan de consultatiefase. Zie ons nieuwsbericht hierover.

Doordat de fase van visievorming nu over gaat naar het projectmatig uitwerken, worden  nieuwe werkgroepen gevormd. Meer informatie daarover krijgt u in de pauze. Ook kunt u zich dan aanmelden als vrijwilliger bij één van onze nieuwe werkgroepen.

Na de pauze zal Joost de Jong het thema ‘Ons Voedsel en het Markdal’ bespreken. Wat heeft ons voedsel met het Markdal te maken? Joost de Jong was tot voor kort betrokken bij het Voedselbeleid van het ministerie van EZ. Hij pleit voor veranderingen in de voedselconsumptie en productie. Kan het Markdal daar een rol bij spelen? Het Markdal is meer dan een mooi landschap. Kunnen we ook in het Markdal gezonder en duurzamer voedsel produceren? Hoe kunnen de consumenten in en om het Markdal ‘feeling’ krijgen met het voedsel uit het Markdal? En hoe kunnen mensen dit beleven?