Deprecated: Required parameter $atts follows optional parameter $defaults in /var/www/vhosts/verenigingmarkdal.nl/staging.verenigingmarkdal.nl/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/medialist.php on line 23
13 maart informatiemarkt ontwerpbestemmingsplannen - Vereniging Markdal

Belangrijke mijlpaal in proces verbetering Markdal
Op woensdagavond 13 maart presenteren de gemeenten Alphen-Chaam en Breda de ontwerpbestemmingsplannen Markdal tijdens een informatieavond. De grootschalige veranderingen in het Markdal tussen Breda en de Belgische grens gaan hiermee een nieuwe, belangrijke fase in. Vereniging Markdal duurzaam & vitaal, gemeenten Alphen-Chaam en Breda, Provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta geven tijdens de avond uitleg over de plannen. Aansluitend kunnen aanwezigen zich verder laten informeren bij stands van deze organisaties. De avond is van 20.00 tot 22.00 uur in Dorpshuis De Leeuwerik, St. Jacobsstraat 1B in Galder. Inloop vanaf 19.30 uur.

Veranderingen Markdal
Jettie Rattink, voorzitster Vereniging Markdal: “Door inspanningen van vrijwilligers van de Vereniging Markdal, medewerkers en bestuurders van provincie, gemeenten en waterschap liggen er nu ontwerpbestemmingsplannen. Hiermee realiseren we een betere waterkwaliteit van de Mark en krijgt natuur en water meer ruimte in het Markdal. Het voorkeursalternatief voor de nieuwe loop van de Mark werken we de komende tijd verder uit met alle betrokkenen. De bestemmingsplannen bieden daarvoor de benodigde gronden. Met de plannen realiseren we tevens ruim 100 hectare Natuurnetwerk Brabant, dat moet leiden tot herstel van de natte natuur in het gebied. Bovendien is er verbetering mogelijk op het gebied van (agrarische) bedrijvigheid, recreatie, leefbaarheid in de kern Strijbeek en vermindering van intensieve veehouderij. Een belangrijke mijlpaal dus.”

Bestemmingsplannen en zienswijzeprocedure
De ontwerpbestemmingsplannen Markdal in de gemeenten Alphen-Chaam en Breda liggen vanaf 12 maart tot en met 23 april 2019 ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend over de plannen. De ontwerpbestemmingsplannen regelen de verandering van bestemmingen voor die percelen waar een natuurontwikkeling of een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt. Voor percelen waar geen verandering of ontwikkeling gepland is, blijven de bestaande bestemmingsplannen in Alphen-Chaam en Breda gelden. Op de verbeeldingen (de plankaart) kan precies worden gezien om welke percelen het gaat. Onderdeel van de ontwerpbestemmingsplannen zijn ook ontwerp-nadere regels en een voornemen tot herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant. De gehele bestemmingsplannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.