Deprecated: Required parameter $atts follows optional parameter $defaults in /var/www/vhosts/verenigingmarkdal.nl/staging.verenigingmarkdal.nl/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/medialist.php on line 23
Wat is het doel van de Vereniging Markdal? - Vereniging Markdal

Wat is het doel van de Vereniging Markdal?

 In

De opdracht die de Vereniging Markdal zichzelf heeft gesteld, is het realiseren van een duurzaam en vitaal Markdal. Dat betekent: een Markdal met voldoende ruimte voor water en natuur, waar ook een toekomst blijft voor de mensen die er wonen en werken.

Met de provincie Noord-Brabant zijn afspraken gemaakt voor het realiseren van 102 ha Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inmiddels omgedoopt tot Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het realiseren van natuur gaat nauw samen met het realiseren van de Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen. Dit zijn Europese doelen voor een betere waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Omdat de natuur rondom de Mark en de waterkwaliteit van de Mark zo verweven zijn, heeft de Vereniging Markdal een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met waterschap Brabantse Delta.

De Vereniging Markdal werkt op basis van vrijwilligheid. Een deel van de natuur zal door agrariërs of particuliere grondbezitters beheerd worden.

Wij houden ons niet alleen bezig met natuur. Een duurzaam en vitaal Markdal betekent dat er ook op het gebied van economie en leefbaarheid een toekomst moet blijven. Daarom stimuleren en ondersteunen wij ook duurzame economische activiteiten in het Markdal.

Recent Posts